סטטוס אחרון
  סימול חניון     תאריך     זמן     תפוסה     הודעת סדרן  
P1- מנויים 07/09/2019 00:00:00 פחות מחצי מלא
P2- מנויים 16/09/2015 11:37:44 לא מדווח
P3- מנויים 16/09/2015 11:37:44 לא מדווח
P4- מנויים 16/09/2015 11:37:44 לא מדווח
P5- מנויים 16/09/2015 11:37:44 לא מדווח
P6- טירה 04/01/2016 20:03:07
P7- שער הכרמל 30/09/2015 09:33:19 לא מדווח
P8- אינטל 12/01/2016 14:39:19 מלא
P9- הוט 04/01/2016 20:54:04 מלא עלי
P10- קניון 04/12/2016 14:20:25 כמעט מלא לגמרי סוגר כת החניון
P11- קסטרא 11/02/2016 10:18:31 לא מדווח
P12- קונגרסים 04/11/2015 20:57:49 קצת יותר מחצי
P13- טניס 06/06/2016 11:35:55 מלא
P14- האכסניה 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P15- בתי עלמין 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P16- חוף הכרמל 30/09/2015 09:33:19 כמעט מלא לגמרי
P17- חוף הכרמל 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P18- חוף הכרמל 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P19- חוף הכרמל 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P20- חוף הכרמל 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P21- חוף הכרמל 26/09/2015 20:22:44 לא מדווח כניסות סגורות יציאות פתוחות
P22- חוף הכרמל 28/09/2015 14:34:11 לא מדווח
P23- רותם 28/09/2015 14:27:11 לא מדווח