12/1/2016 12:38
חברת FANZONE: שינויים בהסדרי תנועה - טכניון

ביום שלישי 12 בינואאר 2016,  תעמוד משאית בכניסה לטכניון ותפריעה למהלך השוטף של התנועה