נישה – השמה איכותית בתחומי הייטק, ביומד ופיננסים
תם המועד להגשת מועמדות להודעה בדבר הכוונה לערוך רשימת מציעים יועצים בעלי מומחיות בתחום ההון האנושי.